Zoek
Sluit dit zoekvak.

Truffel therapie

Psilocybine therapie

Truffel therapie met behulp van de magische truffel

Magic truffels

De meeste mensen zijn bekend met het microdoseren of gebruiken van psilocybine in de vorm van paddo’s of magische truffels. Wat zijn de truffels precies en waarom worden er therapeutische sessies mee gedaan? Wat is er zo magisch aan de magische truffels?

Truffelceremonie

Weet je al wat truffels zijn en ben je op zoek naar een groepsceremonie met magische truffels? Bekijk dan via de onderstaande knop onze pagina over truffelceremonie.

Truffel sessie

Sclerotia van paddo's

Bij truffel therapie worden magische truffels gebruikt. Truffels en magische paddenstoelen (paddo’s) zijn beiden psychoactieve schimmels van hetzelfde organisme die psilocybine bevat. Het belangrijkste verschil tussen de twee ligt in hun uiterlijk: paddenstoelen hebben een steel en een hoed, terwijl truffels een knobbelige vorm hebben en geen steel. Ook de concentratie psychoactieve stoffen kunnen anders zijn, maar als er wordt gecorrigeerd op hoeveelheid aanwezige psilocybine, kunnnen de hoeveelheid psychedelische effecten overeenkomen.

Wat minder bekend is, is dat truffels eigenlijk de sclerotia van paddenstoelen zijn. De sclerotia is een compacte, bolvormige massa van mycelium en voedingsstoffen die ondergronds vormt als reactie op droogte en voedseltekorten.

In zekere zin kunnen truffels worden beschouwd als een overlevingsmechanisme van paddenstoelen. Ze bevatten dezelfde psychoactieve stoffen als paddenstoelen en worden daarom gebruikt vanwege hun hallucinerende effecten. Hoewel truffels minder bekend zijn dan paddenstoelen in het buitenland, gebruiken we in Nederland vanwege de wetgeving voornamelijk alleen de truffels. Truffels en paddo’s hebben  vergelijkbare effecten hebben op de geest en perceptie van gebruikers.

De truffels bevatten verschillende psychoactieve stoffen, waaronder psilocybine en psilocine, die worden beschouwd als de belangrijkste actieve componenten voor truffel therapie. Baeocystine en norbaeocystine zijn extra stoffen die in lagere proporties worden aangetroffen.

Psilocybine is een tryptamine die in het menselijk lichaam verandert in psilocine. Dit zorgt voor de belangrijkste psychedelische effecten van deze paddenstoelen. Baeocystine en norbaeocystine worden beschouwd als minder sterke psychoactieve middelen die aanwezig zijn in verschillende soorten paddenstoelen.

De psychoactieve werking van truffels  die worden gebruik tijdens de truffel therapie komt voornamelijk van de stof psilocybine, die in hoge mate aanwezig is. Psilocybine als losse stof wordt nu veel onderzocht bij wetenschappelijke onderzoeken om psychische aandoeningen te verhelpen. Hierbij wordt niet gekeken of de andere psychoactieve stoffen in paddo’s en truffels een extra positieve invloed heeft op de therapie.

Magic truffels of psilocybine?

Het gebruik van psilocybine uit synthetische of gezuiverde bronnen kan meer nauwkeurigheid en controle bieden in wetenschappelijk onderzoek. Magische truffels en paddenstoelen bevatten verschillende hoeveelheden psilocybine, waardoor het moeilijk is om doses te controleren en consistentie te garanderen bij deelnemers aan onderzoeken. In klinische proeven gebruiken onderzoekers precieze doses psilocybine om de effecten op hersenactiviteit, emoties en gedrag bij verschillende bevolkingsgroepen te bestuderen. Door een gestandaardiseerde, gecontroleerde stof te gebruiken, kunnen onderzoekers de effecten van psilocybine nauwkeuriger beoordelen en beter inzicht krijgen in het therapeutisch potentieel. Psilocybine heeft daarom de voorkeur boven truffels in wetenschappelijk onderzoek omdat het grotere precisie, consistentie en veiligheid biedt.

Voor therapeutische sessies met magische truffels is er geen exacte hoeveelheid nodig en kan er worden gewerkt met een afwijking van circa 10%. Het maakt niet uit dat iemand een paar mg meer of minder psilocybine inneemt dan verwacht. Als bijkomend voordeel wordt benoemd dat de andere psychoactieve stoffen, die in mindere mate ook invloed hebben op de uitwerking, kunnen zorgen voor een bredere ervaring dan enkel psilocybine.

Kortom, een precies afgemeten hoeveelheid psilocybine is handig voor onderzoek, maar niet nodig bij truffel therapie.

Psilocybine uit magic truffels in de wetenschap

Wetenschappelijk onderzoek toont momenteel aan dat psilocybine een veelbelovende benadering kan zijn in de behandeling van diverse aandoeningen, zoals depressie, angst, verslaving, clusterhoofdpijn en zelfs de ziekte van Alzheimer. Ongelooflijk genoeg is psilocybine therapie niet alleen uiterst effectief, maar ook veilig en goed verdraagbaar in vergelijking met traditionele medicijnen.

Depressiebehandeling

Psilocybine heeft een ontstekingsremmende werking op het het brein en kan samen met veranderde perceptie depressies genezen, aldus diverse wetenschappelijke onderzoeken.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Wetenschappelijk onderzoek wijst uit dat psilocybine wellicht effectief kan zijn bij de behandeling van PTSS, naast angststoornissen. De eerste resultaten zijn veelbelovend.

Sociale angststoornis (SAS)

Een wetenschappelijk onderzoek aan de Universiteit van Zürich heeft aangetoond dat een enkele dosis psilocybine de symptomen van SAS vermindert bij deelnemers met sociale angststoornis. De langetermijneffecten van deze behandeling zijn nog onbekend volgens de onderzoekers.

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)

Een wetenschappelijke studie uitgevoerd aan de Universiteit van Arizona heeft de effecten van psilocybine bij de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis onderzocht. Uit de studie blijkt dat psilocybine-assisted therapie aanzienlijk kan bijdragen aan het verminderen van de angstniveaus.

Verslavingen

Psilocybine wordt wetenschappelijk onderzocht als een potentiële behandelingsmethode voor verslavingsstoornissen, voornamelijk bij tabaks- en alcoholverslaving. Talrijke studies hebben reeds veelbelovende resultaten aangetoond op lange termijn wat betreft het verminderen van cravings en het bevorderen van abstinentie.

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)

Er is wetenschappelijk onderzoek beschikbaar dat aantoont dat psilocybine een mogelijke behandeling kan zijn voor OCD-symptomen. Uit het onderzoek blijkt dat microdosering kan helpen om de symptomen beter te hanteren en de dagelijkse activiteiten gemakkelijker te regelen.

Clusterhoofdpijn

Psilocybine is wetenschappelijk onderzocht als een mogelijke behandeling voor clusterhoofdpijn, een zeer ernstige en invaliderende vorm van hoofdpijn. Enkele patiënten hebben na behandeling met psilocybine positieve resultaten gemeld.

Migraine

Hoewel nog beperkt onderzocht, tonen sommige wetenschappelijke studies aan dat psilocybine wellicht verlichting kan bieden bij de behandeling van migraine. De positieve effecten lijken het gevolg te zijn van een verandering in de bloedtoevoer in het brein.

Anorexia nervosa

Er wordt momenteel onderzoek gedaan naar de potentiële rol van psilocybine in de behandeling van anorexia nervosa, maar verdere studies zijn nodig om de werkzaamheid en veiligheid ervan te bevestigen. Eerdere studies hebben echter al aangetoond dat het de relatie met voeding kan verbeteren.

Psychosomatische klachten

Er bestaan momenteel geen specifieke wetenschappelijke studies die zich richten op psilocybine en psychosomatische klachten. Echter, enkele bredere onderzoeken en aanwijzingen suggereren dat psilocybine een positieve invloed kan hebben.

Hoe werkt psilocybine/psilocine?

De resultaten van de wetenschappelijke studies zijn zeer goed te noemen en het succespercentage van de behandelingen t.o.v. de reguliere zorg is vele malen hoger. Een gedeelte van de positieve effecten is toe te schrijven aan de fysieke effecten in het brein zoals de verandering in de neurochemie, bloedtoevoer, neuroplasticiteit, nieuwe hersenverbindingen en hersengolven. Naast deze meetbare effecten kan de subjectieve beleving van diegene die de psilocybine sessie ondergaat ook een belangrijke rol spelen.

Fysieke effecten

Neurochemie

Door het gebruik van psilocybine vindt er een toename plaats in stimulatie op de serotonerge receptoren, nadat het is omgezet naar psilocine. De interactie tussen psilocybine en serotonine-receptoren leidt tot een stijging van de serotonine-afgifte en veranderingen in de serotonine-transmissie in diverse hersengebieden. Dit heeft gevolgen voor de neurochemie op meerdere niveaus, waaronder het bevorderen van neuroplasticiteit door de extra stimulatie op de serotonerge receptoren, waardoor er meer BDNF wordt aangemaakt. BDNF kan de groei van neurale takken (dendrieten) en het aantal dendritische doornen stimuleren, wat kan bijdragen aan langdurige veranderingen in de hersenstructuur en -functie. Psilocine bindt zich aan en activeert in het bijzonder de 5-HT2A-receptoren, die de regulering van stemming, perceptie en cognitie onder controle hebben. Door deze receptoren te stimuleren, verandert psilocybine de signaaloverdracht in het brein, wat resulteert in de ervaring van hallucinaties, veranderd bewustzijn en andere effecten. Het bevordert ook de afgifte van serotonine in de synaptische spleet, wat leidt tot verhoogde serotonineconcentraties in bepaalde delen van de hersenen, wat kan leiden tot veranderde neuronale activiteit en communicatie.

Amygdala

De amygdala is een belangrijk hersengebied voor het verwerken van emoties, waaronder angst en stress. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat psilocybine de activiteit in de amygdala effectief kan verminderen, wat kan bijdragen aan het reduceren van stressgevoelens.

Andere bloedtoevoer

Functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) laat zien dat psilocybine de bloedtoevoer naar verschillende hersengebieden kan veranderen. Dit leidt tot een verminderde activiteit in de prefrontale cortex en het default mode network (DMN), een netwerk van hersengebieden betrokken bij zelfbesef, tijdsbesef en herinneringen. Arteriële spin-labeling (ASL) MRI toont aan dat psilocybine de globale cerebrale bloedtoevoer verhoogt, wat wijst op een toename van het metabolisme en de neuronale activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen. Deze bevindingen zijn wetenschappelijk van belang.

Hersengolven

Psilocybine beïnvloedt de hersengolven in het brein, wat gemeten kan worden met elektro-encefalografie (EEG). Uit een studie van de Johns Hopkins Universiteit is gebleken dat psilocybine de hersengolven verschuift van alfavergelijkbare naar thetagolven. Alfa-activiteit (8-13 Hz) wordt geassocieerd met een ontspannen, maar waakzame toestand, terwijl theta-activiteit (4-7 Hz) verband houdt met droomachtige en diepere meditatieve toestanden.

Subjectieve ervaring

Betere gemoedstoestand

Door verhoogde stimulatie van serotonerge receptoren kan psilocybine diverse gemoedstoestanden en ervaringen veroorzaken. Subjectieve ervaringen zoals verbondenheid, empathie, liefde, en emoties zoals verdriet, vreugde, geluk en verwondering komen vaak voor tijdens een psilocybine-trip. Dankzij de werking van psilocybine op serotonine kan het depressieve symptomen veroorzaakt door serotonine-deficiëntie verlichten.

Minder zelfbesef

Met minder zelfbewustzijn lijken gebeurtenissen meer met elkaar verbonden doordat er minder snel onderscheid gemaakt hoeft te worden tussen het zelf en de omgeving. Wanneer er met minder zelfbewustzijn naar het zelf gekeken wordt, lijkt het soms alsof het gaat over iemand anders dan het daadwerkelijke zelf. Vanuit dit perspectief is het gemakkelijker om eerlijk te spreken over het zelf zonder emotionele belemmeringen. Dit kan bijdragen aan openheid, wat een groot voordeel kan hebben bij de verwerking van het verleden, gesprekstherapie, zelfonderzoek en persoonlijke groei.

Stressverlaging

Door een verhoogd gevoel van verbondenheid en meer acceptatie kunnen angsten en stress beter geaccepteerd worden, aangezien deze minder grip krijgen. Bij sterkere psilocybine sessies kan het zelfbesef volledig verdwijnen, waarna angst geen rol meer speelt, aangezien er geen zelfbescherming meer nodig is. Dit is wetenschappelijk vastgesteld.

Nieuwe inzichten

Door psilocybine verandert de werking van het brein op een andere manier dan normaal. Dit kan leiden tot nieuwe inzichten en ontdekkingen van dwarsverbanden. Het verloop hiervan is van tevoren niet te voorspellen. Een bijkomend voordeel van dergelijke sessies is dat nieuwsgierigheid wordt beloond en dat mensen na de sessie vaak nieuwsgierig blijven naar zichzelf, anderen en de wereld. Wetenschappelijk gezien zijn dit interessante resultaten.

Spirituele inzichten

Tijdens een psilocybine trip melden sommige mensen wetenschappelijke of mystieke ervaringen. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van transcendentie, een gevoel van betekenis en verbondenheid met iets groter dan henzelf. Net zoals wetenschap vertrouwen kan bieden, kan een spirituele ervaring ook meer rust en gezondheid opleveren.

Gezondere keuzes

Veel mensen die een diepere trip hebben meegemaakt op psilocybine hebben aangetoond dat er een verband bestaat tussen een gezond lichaam en een gezonde omgeving. Door middel van het bevorderen van een betere gezondheid van het eigen lichaam, geest, de mensen en de omgeving, is er een toename in gevoelens van liefde voor zichzelf en het universum gedetecteerd. De resultaten suggereren dat dit kan bijdragen aan veranderingen in perceptie, gezondheid en levenskwaliteit.

De hoeveelheid truffels voor therapie

De effecten van psilocybine variëren en zijn afhankelijk van individuele gevoeligheid, karakter, stemming, toevoegingen en dosis. Bij hogere doseringen neemt de stimulatie van de serotonine-receptor, ook bekend als de 5HT2a-receptor, toe. Deze verhoogde stimulatie leidt tot de effecten van psilocybine. De effecten van psilocybine zijn onderverdeeld in verschillende niveaus.

Truffel therapie bij Triptherapie

Bij Triptherapie zijn we trots op onze zorgvuldige voorbereiding van psilocybine sessies. Ons team beoordeelt zorgvuldig uw unieke behoeften en doelen tijdens een grondig intakeproces, zodat we onze aanbevelingen op maat kunnen maken. Bovendien geloven wij dat onze uitgebreide aanpak in de voorbereiding ons onderscheidt. Als onderdeel van ons standaard serviceaanbod bieden wij een scala aan voordelen die uw truffel therapie zo productief en transformerend mogelijk maken. Laat ons u helpen het volledige potentieel van psilocybine te benutten en blijvende verandering in uw leven te bewerkstelligen.

Voor de sessie

 • Screening op veiligheid op basis van de intake
 • Voedingsadvies ter voorbereiding van psilocybine-gebruik
 • Supplementenadvies om de neurochemie te verbeteren
 • Video- en leessuggesties die tot leven kunnen komen tijdens de sessie
 • Kleine opdrachten die kunnen helpen voorbereiden op de sessie

Tijdens de sessie

 • Inleidend gesprek waarvan de besproken onderwerpen tot leven kunnen komen tijdens de piek
 • Verschillende afspeellijsten met behandelingsspecifieke muziek
 • Aromatherapie
 • Ruimte voor introspectie
 • Ervaren begeleiding
 • Aan huis bezoek is mogelijk
 • Gebruik van onze locaties is mogelijk

Na de sessie

 • Ruimte om direct na de sessie na te bespreken
 • Tips voor herstel na de psilocybine-sessie worden verzonden per e-mail
 • Een integratiegesprek een aantal dagen na de sessie
 • Motiverende berichten om ook na de psychedelische sessie het succes te behouden

Contra-indicaties truffel therapie

Hoewel truffels één van de meest veilige drugs is die er bestaat, kan helaas niet iedereen zomaar kiezen voor truffel therapie. De gevaarlijke combinaties zijn vooral die met psychoactieve medicatie en opioïden. Op de pagina van de intake staan de contra-indicaties vermeld zodat je zelf de eerste controle kunt uitvoeren. Na het invullen van de intake zullen wij ook nog een tweede controle uitvoeren. Vul bij voorkeur de intake in voor het reserveren van een sessie.

Een begeleider kiezen

Welke begeleider past het beste bij jou? We hebben zowel mannelijke als vrouwelijke begeleiders met verschillende achtergronden. Onze begeleiders/therapeuten kunnen op huisbezoek komen zolang het binnen de Nederlandse grenzen is en binnen het bereik van hun afstandsbeperkingen valt. Voor deze service op locatie kan je jouw eigen huis, vakantiehuis, private Airbnb of hotel gebruiken.