Truffel therapie met behulp van de magische truffel

Inhoudsopgave truffel therapie

Sclerotia van paddo's

Bij truffel therapie worden magische truffels gebruikt. Truffels en magische paddenstoelen (paddo’s) zijn beiden psychoactieve schimmels van hetzelfde organisme die psilocybine bevat. Het belangrijkste verschil tussen de twee ligt in hun uiterlijk: paddenstoelen hebben een steel en een hoed, terwijl truffels een knobbelige vorm hebben en geen steel.

Wat minder bekend is, is dat truffels eigenlijk de sclerotia van paddenstoelen zijn. De sclerotia is een compacte, bolvormige massa van mycelium en voedingsstoffen die ondergronds vormt als reactie op droogte en voedseltekorten.

In zekere zin kunnen truffels worden beschouwd als een overlevingsmechanisme van paddenstoelen. Ze bevatten dezelfde psychoactieve stoffen als paddenstoelen en worden daarom gebruikt vanwege hun hallucinerende effecten. Hoewel truffels minder bekend zijn dan paddenstoelen in het buitenland, gebruiken we in Nederland vanwege de wetgeving voornamelijk alleen de truffels. Truffels en paddo’s hebben  vergelijkbare effecten hebben op de geest en perceptie van gebruikers.

De truffels bevatten verschillende psychoactieve stoffen, waaronder psilocybine en psilocine, die worden beschouwd als de belangrijkste actieve componenten voor truffel therapie. Baeocystine en norbaeocystine zijn extra stoffen die in lagere proporties worden aangetroffen.

Psilocybine is een tryptamine die in het menselijk lichaam verandert in psilocine. Dit zorgt voor de belangrijkste psychedelische effecten van deze paddenstoelen. Baeocystine en norbaeocystine worden beschouwd als minder sterke psychoactieve middelen die aanwezig zijn in verschillende soorten paddenstoelen.

De psychoactieve werking van truffels  die worden gebruik tijdens de truffel therapie komt voornamelijk van de stof psilocybine, die in hoge mate aanwezig is. Psilocybine als losse stof wordt nu veel onderzocht bij wetenschappelijke onderzoeken om psychische aandoeningen te verhelpen. Hierbij wordt niet gekeken of de andere psychoactieve stoffen in paddo’s en truffels een extra positieve invloed heeft op de therapie.

Truffel sessie

Magic truffels of psilocybine?

Het gebruik van psilocybine uit synthetische of gezuiverde bronnen kan meer nauwkeurigheid en controle bieden in wetenschappelijk onderzoek. Magische truffels en paddenstoelen bevatten verschillende hoeveelheden psilocybine, waardoor het moeilijk is om doses te controleren en consistentie te garanderen bij deelnemers aan onderzoeken. In klinische proeven gebruiken onderzoekers precieze doses psilocybine om de effecten op hersenactiviteit, emoties en gedrag bij verschillende bevolkingsgroepen te bestuderen. Door een gestandaardiseerde, gecontroleerde stof te gebruiken, kunnen onderzoekers de effecten van psilocybine nauwkeuriger beoordelen en beter inzicht krijgen in het therapeutisch potentieel. Psilocybine heeft daarom de voorkeur boven truffels in wetenschappelijk onderzoek omdat het grotere precisie, consistentie en veiligheid biedt.

Voor therapeutische sessies met magische truffels is er geen exacte hoeveelheid nodig en kan er worden gewerkt met een afwijking van circa 10%. Het maakt niet uit dat iemand een paar mg meer of minder psilocybine inneemt dan verwacht. Als bijkomend voordeel wordt benoemd dat de andere psychoactieve stoffen, die in mindere mate ook invloed hebben op de uitwerking, kunnen zorgen voor een bredere ervaring dan enkel psilocybine.

Kortom, een precies afgemeten hoeveelheid psilocybine is handig voor onderzoek, maar niet nodig bij truffel therapie.

Psilocybine kan nuttig zijn bij therapie volgens onderzoek

Psilocybine is een stof die momenteel in de schijnwerpers staat van wetenschappelijk onderzoek. Er zijn meerdere studies gaande die laten zien dat psilocybine therapie een veelbelovende aanpak kan zijn bij het behandelen van diverse aandoeningen. In feite zijn er veelbelovende resultaten geboekt bij de behandeling van depressie, angst, verslaving, clusterhoofdpijn en zelfs de ziekte van Alzheimer. Bovendien is het opmerkelijk dat psilocybine therapie niet alleen zeer effectief is, maar ook relatief veilig en goed verdraagbaar is in vergelijking met traditionele medicijnen.

Depressie

Verschillende klinische onderzoeken hebben aangetoond dat psilocybine een veelbelovende behandeling kan zijn voor depressie, zelfs bij patiënten die resistent zijn tegen traditionele antidepressiva.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Naast angststoornissen is er ook onderzoek gaande naar de effectiviteit van psilocybine bij de behandeling van PTSS. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend gebleken.

Sociale angststoornis (SAS)

Een onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Zürich toonde aan dat één enkele dosis psilocybine de symptomen van SAS verminderde bij deelnemers met sociale angststoornis. Volgens de onderzoekers is niet bekend wat de langetermijneffecten zijn van de behandeling.

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)

Een pilotstudie uitgevoerd aan de Universiteit van Arizona onderzocht de effecten van psilocybine bij de behandeling van gegeneraliseerde angststoornis. De studie toonde aan dat psilocybine-assisted therapie de angstniveaus aanzienlijk verminderde.

Verslavingen

Psilocybine wordt onderzocht als een mogelijke behandeling voor verslavingsstoornissen, met name bij tabaks- en alcoholverslaving. Diverse studies hebben reeds positieve langetermijneffecten aangetoond bij het verminderen van cravings en het bevorderen van abstinentie.

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)

Er is recent onderzoek dat het bewijs ondersteunt dat psilocybine kan helpen bij de behandeling van OCD-symptomen. Onderzoek beweert dat lijders aan microdosering beter met hun symptomen kunnen omgaan en gemakkelijker hun dagelijkse bezigheden kunnen regelen.

Clusterhoofdpijn

Psilocybine is onderzocht als een potentiële behandeling voor clusterhoofdpijn, een ernstige en invaliderende vorm van hoofdpijn. Sommige patiënten hebben positieve resultaten gerapporteerd na behandeling met psilocybine.

Migraine

 Hoewel nog beperkt onderzocht, hebben sommige studies aangetoond dat psilocybine mogelijk verlichting kan bieden bij de behandeling van migraine. De postieve effecten lijken te komen door een verandering in de bloedtoevoer in het brein.

Anorexia nervosa

Er is enig onderzoek gaande naar de mogelijke rol van psilocybine bij de behandeling van anorexia nervosa, maar verdere studies zijn nodig om de werkzaamheid en veiligheid ervan te bevestigen. Tijdens andere studies is eerder al opgemerkt dat relatie met eten kan verbeteren.

Psychosomatische klachten

Hoewel er momenteel geen specifieke studies zijn die zich richten op psilocybine en psychosomatische klachten, zijn er wel enkele bredere onderzoeken en aanwijzingen die kunnen suggereren dat psilocybine mogelijk een positieve invloed kan hebben.

Hoe werkt psilocybine?

De resultaten van de wetenschappelijke studies zijn zeer goed te noemen en het succespercentage van de behandelingen t.o.v. de reguliere zorg is vele malen hoger. Een gedeelte van de positieve effecten is toe te schrijven aan de fysieke effecten in het brein zoals de verandering in de neurochemie, bloedtoevoer, neuroplasticiteit, nieuwe hersenverbindingen en hersengolven. Naast deze meetbare effecten kan de subjectieve beleving van diegene die de psilocybine sessie ondergaat ook een belangrijke rol spelen.

Fysieke effecten

Neurochemie

Door het innemen van psilocybine zal na de omzetting naar psilocine er meer stimulatie plaatsvinden op de serotonerge receptoren. De interactie van psilocybine met serotonine-receptoren leidt tot een verhoogde serotonine-afgifte en veranderingen in de serotonine-transmissie in verschillende hersengebieden. Dit heeft gevolgen voor de neurochemie op verschillende niveaus:

 1. Toename van serotonine-afgifte: Psilocybine bevordert de afgifte van serotonine in de synaptische spleet, wat resulteert in verhoogde serotonineconcentraties in bepaalde delen van de hersenen. Dit kan leiden tot veranderde neuronale activiteit en communicatie.

 2. Stimulatie van serotonine-receptoren: Psilocine bindt zich aan en activeert met name de 5-HT2A-receptoren, die betrokken zijn bij de regulering van stemming, perceptie en cognitie. Door deze receptoren te stimuleren, verandert psilocybine de signaaloverdracht in het brein, wat resulteert in de ervaring van hallucinaties, veranderd bewustzijn en andere effecten.

 3. Verhoogde neuroplasticiteit: Psilocybine kan ook de neuroplasticiteit bevorderen, het vermogen van neuronen om nieuwe verbindingen te vormen. Door de extra stimulatie op de serotonerge receptoren word er meer BNDF aangemaakt. Van BDNF is aangetoond dat het de groei van neurale takken (dendrieten) en het aantal dendritische doornen kan stimuleren, wat kan bijdragen aan langdurige veranderingen in de hersenstructuur en hersenfunctie.

Amygdala

De amygdala is een deel van de hersenen dat betrokken is bij het verwerken van angst en stress. Onderzoek heeft aangetoond dat psilocybine de activiteit in de amygdala kan verminderen, wat kan bijdragen aan het verminderen van stressgevoelens.

Bloedtoevoer

Met behulp van functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) kan worden opgemerkt dat psilocybine de bloedtoevoer in verschillende hersengebieden kan veranderen. Psilocybine kan door de verandering in bloedtoevoer de activiteit in de prefrontale cortex verminderde en het default mode network (DMN) verminderden. Het DMN is een netwerk van hersengebieden dat betrokken is bij zelfbesef, tijdsbesef en herinneringen.

Met behulp van arteriële spin-labeling (ASL) MRI kunnen we aantonen dat psilocybine de globale cerebrale bloedtoevoer verhoogd, wat betekent dat er meer bloed naar de hersenen wordt geleverd. Dit kan wijzen op een verhoogd metabolisme en een toename van de neuronale activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen.

 

Hersengolven

Psilocybine kan de hersengolven in het brein veranderen. Hersengolven worden gemeten met elektro-encefalografie (EEG).  Een studie uitgevoerd aan de Johns Hopkins University toonde aan dat psilocybine de hersengolven veranderde door een verschuiving van alfavergelijkbare golven naar thetagolven. Alfa-activiteit (8-13 Hz) is geassocieerd met een ontspannen, maar waakzame toestand, terwijl theta-activiteit (4-7 Hz) verband houdt met droomachtige en diepere meditatieve toestanden.

Subjectieve ervaring

Betere gemoedstoestand

Door een verhoogde stimulatie van de serotonerge receptoren kan psilocybine een breed scala aan gemoedstoestanden en ervaringen veroorzaken, variërend van positieve tot uitdagende ervaringen. Enkele veelvoorkomende aspecten van de subjectieve ervaring die voornamelijk tijdens de trip kunnen voorkomen zijn:

 1. Verhoogd gevoel van verbondenheid: Veel mensen ervaren een diep gevoel van verbondenheid met zichzelf, anderen en de natuurlijke wereld tijdens een psilocybine-ervaring. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van eenheid, empathie en liefde.

 2. Emotionele intensiteit: Psilocybine kan de emoties versterken en kan leiden tot intense gevoelens van verdriet, vreugde, geluk en verwondering.

 

Mede door de toevoeging psilocybine, een stof die op serotonine lijkt, kunnen depressieve symptomen veroorzaakt door serotonine-deficiëntie verdwijnen.

Minder ego

Met minder zelfbesef lijken de dingen meer verbonden omdat je minder snel onderscheid hoeft te maken tussen jezelf en de wereld om je heen. Als je met minder zelfbesef naar jezelf kijkt lijkt het soms alsof het gaat over iemand anders dan jijzelf. Vanuit deze gedachten is het vaak makkelijker om eerlijk over jezelf te praten zonder emotionele blokkade. Het zorgt dus voor openheid en dat kan een groot voordeel hebben voor de verwerking van het verleden maar ook voor gesprekstherapie, zelfonderzoek en persoonlijke groei.

Minder stress

Door een verhoogd gevoel van verbondenheid en meer acceptatie kunnen angsten en stress beter geaccepteerd worden waardoor het minder grip krijgt. Bij sterkere psilocybine sessies verdwijnt soms het zelfbesef volledig en dan speelt angst helemaal geen rol meer aangezien er geen zelfbescherming nodig is.

Nieuwe inzichten

Onder invloed van psilocybine gaat het brein op een andere manier werken dan je bent gewend. Er kunnen nieuwe inzichten en dwarsverbanden worden ontdekt. Van te voren is natuurlijk niet te bedenken hoe dit zal verlopen. Een bijkomend voordeel van dit soort sessies is dat nieuwsgierigheid wordt beloond en dat mensen veelal nieuwsgierig blijven naar zichzelf, anderen en de wereld to ver na de sessie.

Spiritualiteit

Sommige mensen rapporteren spirituele of mystieke ervaringen tijdens een psilocybine trip. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van transcendentie, een gevoel van betekenis en verbondenheid met iets groters dan zichzelf. Op de manier hoe religie sommige mensen rust en vertrouwen kan geven, kan een spirituele ervaring ook meer rust en gezondheid opleveren.

Gezonde keuzes

Veel mensen die een diepere trip hebben meegemaakt op psilocybine ervaren het belang van een gezond lichaam en een gezonde omgeving. Door het beter zijn voor eigen lichaam, geest, de mensen en de omgeving kan de liefde toenemen die men voelt voor zichzelf en het universum. Dit kan bijdragen aan een verandering in perceptie, gezondheid en een beter leven.

De dosering psilocybine speelt een grote rol

De effecten van psilocybine zijn wisselend en afhankelijk van uw persoonlijke gevoeligheid, karakter, uw stemming, de toevoegingen en de dosering. Hoe hoger de dosering, des te meer kans op een hoge stimulatie van de serotonine receptor, genaamd de 5HT2a receptor. Door de hogere stimulatie van de receptoren ontstaan de effecten van psilocybine. De gradaties van effecten zijn verdeeld in verschillende triplevels.

Truffel therapie bij Triptherapie

Bij Triptherapie zijn we trots op onze zorgvuldige voorbereiding van psilocybine sessies. Ons team beoordeelt zorgvuldig uw unieke behoeften en doelen tijdens een grondig intakeproces, zodat we onze aanbevelingen op maat kunnen maken. Bovendien geloven wij dat onze uitgebreide aanpak in de voorbereiding ons onderscheidt. Als onderdeel van ons standaard serviceaanbod bieden wij een scala aan voordelen die uw truffel therapie zo productief en transformerend mogelijk maken. Laat ons u helpen het volledige potentieel van psilocybine te benutten en blijvende verandering in uw leven te bewerkstelligen.

Voor de sessie

 • Screening op veiligheid op basis van de intake
 • Voedingsadvies ter voorbereiding van psilocybine-gebruik
 • Supplementenadvies om de neurochemie te verbeteren
 • Video- en leessuggesties die tot leven kunnen komen tijdens de sessie
 • Kleine opdrachten die kunnen helpen voorbereiden op de sessie

Tijdens de sessie

 • Inleidend gesprek waarvan de besproken onderwerpen tot leven kunnen komen tijdens de piek
 • Verschillende afspeellijsten met behandelingsspecifieke muziek
 • Aromatherapie
 • Ruimte voor introspectie
 • Ervaren begeleiding
 • Aan huis bezoek is mogelijk
 • Gebruik van onze locaties is mogelijk

Na de sessie

 • Ruimte om direct na de sessie na te bespreken
 • Tips voor herstel na de psilocybine-sessie worden verzonden per e-mail
 • Een integratiegesprek een aantal dagen na de sessie
 • Motiverende berichten om ook na de psychedelische sessie het succes te behouden

Contra-indicaties truffel therapie

Hoewel truffels één van de meest veilige drugs is die er bestaat, kan helaas niet iedereen zomaar kiezen voor truffel therapie. De gevaarlijke combinaties zijn vooral die met psychoactieve medicatie en opioïden. Op de pagina van de intake staan de contra-indicaties vermeld zodat je zelf de eerste controle kunt uitvoeren. Na het invullen van de intake zullen wij ook nog een tweede controle uitvoeren. Vul bij voorkeur de intake in voor het reserveren van een sessie.

Een begeleider kiezem

Welke begeleider past het beste bij jou? We hebben zowel mannelijke als vrouwelijke begeleiders met verschillende achtergronden. Onze begeleiders/therapeuten kunnen op huisbezoek komen zolang het binnen de Nederlandse grenzen is en binnen het bereik van hun afstandsbeperkingen valt. Voor deze service op locatie kan je jouw eigen huis, vakantiehuis, private Airbnb of hotel gebruiken.