Zoek
Sluit dit zoekvak.

Inhoudsopgave

Psilocybine therapie is breed inzetbaar

Psilocybine is het psychedelicum die momenteel het meest wordt onderzocht door de wetenschap. Meerdere wetenschappelijke studies die worden afgerond tonen aan dat psilocybine therapie een zeer hoge slagingskans heeft bij het behandelen van diverse aandoeningen. Hieronder staat de laatste stand van zaken vermeld omtrent de wetenschap en diverse aandoeningen.

Psilocybine sessie

Depressie

Verschillende klinische onderzoeken hebben aangetoond dat psilocybine therapie een veelbelovende behandeling kan zijn voor depressie, zelfs bij mensen die resistent zijn tegen traditionele antidepressiva worden goede resultaten geboekt.

Posttraumatische stressstoornis (PTSS)

Naast angststoornissen is er ook onderzoek gaande naar de effectiviteit van psilocybine bij de behandeling van PTSS. De voorlopige resultaten zijn veelbelovend gebleken.

Sociale angststoornis (SAS)

Een onderzoek uitgevoerd aan de Universiteit van Zürich toonde aan dat één enkele dosis psilocybine de symptomen van SAS verminderde bij deelnemers met sociale angststoornis. Volgens de onderzoekers is niet bekend wat de langetermijneffecten zijn van de behandeling.

Gegeneraliseerde angststoornis (GAS)

Er zijn nog geen resultaten bekend van studies van psilocybine bij gegeneraliseerde angststoornis. Wel loopt er nu een klinische proef die psilocybine-geassisteerde psychotherapie onderzoekt bij de behandeling van ernstige gegeneraliseerde angststoornis.

Verslavingen

Psilocybine wordt onderzocht als een mogelijke behandeling voor verslavingsstoornissen, met name bij tabaks- en alcoholverslaving. Diverse studies hebben reeds positieve langetermijneffecten aangetoond bij het verminderen van cravings en het bevorderen van abstinentie.

Obsessieve-compulsieve stoornis (OCS)

Er is recent onderzoek dat het bewijs ondersteunt dat psilocybine kan helpen bij de behandeling van OCD-symptomen. Onderzoek beweert dat lijders aan microdosering beter met hun symptomen kunnen omgaan en gemakkelijker hun dagelijkse bezigheden kunnen regelen.

Clusterhoofdpijn

Psilocybine is onderzocht als een potentiële behandeling voor clusterhoofdpijn, een ernstige en invaliderende vorm van hoofdpijn. Sommige patiënten hebben positieve resultaten gerapporteerd na behandeling met psilocybine.

Migraine

 Hoewel nog beperkt onderzocht, hebben sommige studies aangetoond dat psilocybine mogelijk verlichting kan bieden bij de behandeling van migraine. De postieve effecten lijken te komen door een verandering in de bloedtoevoer in het brein.

Anorexia nervosa

Er is enig onderzoek gaande naar de mogelijke rol van psilocybine bij de behandeling van anorexia nervosa, maar verdere studies zijn nodig om de werkzaamheid en veiligheid ervan te bevestigen. Tijdens andere studies is eerder al opgemerkt dat relatie met eten kan verbeteren.

Psychosomatische klachten

Er zijn momenteel geen specifieke studies die zich richten op psilocybine therapie en psychosomatische klachten, maar er zijn wel enkele bredere onderzoeken en aanwijzingen die kunnen suggereren dat psilocybine mogelijk een positieve invloed kan hebben.

Waarom werkt psilocybine?

De resultaten van de wetenschappelijke studies naar psilocybine therapie zijn zeer goed te noemen en het succespercentage van de behandelingen t.o.v. de reguliere zorg is vele malen hoger. Een gedeelte van de positieve effecten is toe te schrijven aan de fysieke effecten in het brein zoals de verandering in de neurochemie, de ontstekingsremmende functie van bloedtoevoer, neuroplasticiteit, nieuwe hersenverbindingen en hersengolven. Naast deze meetbare effecten kan de subjectieve beleving van diegene die de psilocybine sessie ondergaat ook een belangrijke rol spelen.

Psilocybine therapie

Fysieke effecten

Neurochemie

Door het innemen van psilocybine zal na de omzetting naar psilocine er meer stimulatie plaatsvinden op de serotonerge receptoren. De interactie van psilocybine met serotonine-receptoren leidt tot een verhoogde serotonine-afgifte en veranderingen in de serotonine-transmissie in verschillende hersengebieden. Dit heeft gevolgen voor de neurochemie op verschillende niveaus:

 1. Toename van serotonine-afgifte: Psilocybine bevordert de afgifte van serotonine in de synaptische spleet, wat resulteert in verhoogde serotonineconcentraties in bepaalde delen van de hersenen. Dit kan leiden tot veranderde neuronale activiteit en communicatie.

 2. Stimulatie van serotonine-receptoren: Psilocine bindt zich aan en activeert met name de 5-HT2A-receptoren, die betrokken zijn bij de regulering van stemming, perceptie en cognitie. Door deze receptoren te stimuleren, verandert psilocybine de signaaloverdracht in het brein, wat resulteert in de ervaring van hallucinaties, veranderd bewustzijn en andere effecten.

 3. Verhoogde neuroplasticiteit: Psilocybine kan ook de neuroplasticiteit bevorderen, het vermogen van neuronen om nieuwe verbindingen te vormen. Door de extra stimulatie op de serotonerge receptoren word er meer BNDF aangemaakt. Van BDNF is aangetoond dat het de groei van neurale takken (dendrieten) en het aantal dendritische doornen kan stimuleren, wat kan bijdragen aan langdurige veranderingen in de hersenstructuur en hersenfunctie.

Amygdala

De amygdala is een deel van de hersenen dat betrokken is bij het verwerken van angst en stress. Onderzoek heeft aangetoond dat psilocybine de activiteit in de amygdala kan verminderen, wat kan bijdragen aan het verminderen van stressgevoelens.

Bloedtoevoer

Met behulp van functionele magnetische resonantiebeeldvorming (fMRI) kan worden opgemerkt dat psilocybine de bloedtoevoer in verschillende hersengebieden kan veranderen. Psilocybine kan door de verandering in bloedtoevoer de activiteit in de prefrontale cortex verminderde en het default mode network (DMN) verminderden. Het DMN is een netwerk van hersengebieden dat betrokken is bij zelfbesef, tijdsbesef en herinneringen.

Met behulp van arteriële spin-labeling (ASL) MRI kunnen we aantonen dat psilocybine de globale cerebrale bloedtoevoer verhoogd, wat betekent dat er meer bloed naar de hersenen wordt geleverd. Dit kan wijzen op een verhoogd metabolisme en een toename van de neuronale activiteit in bepaalde gebieden van de hersenen.

 

Hersengolven

Psilocybine kan de hersengolven in het brein veranderen. Hersengolven worden gemeten met elektro-encefalografie (EEG).  Een studie uitgevoerd aan de Johns Hopkins University toonde aan dat psilocybine de hersengolven veranderde door een verschuiving van alfavergelijkbare golven naar thetagolven. Alfa-activiteit (8-13 Hz) betekend dat het brein in waakzame modus is, terwijl theta-activiteit (4-7 Hz) overeenkomt met een droomachtige en diepere meditatieve toestand.

Ontstekingsremmer

De meest recente onderzoeken laten zien dat psilocybine ontstekingsremmende eigenschappen heeft. Zo verlaagd psilocybine acuut TN-α en langdurig CRP en IL-6. Deze ontstekingsremmende functie van psilocybine kan op celniveau de symptomen van depressie, angst en diverse inflammatoire aandoeningen verminderen.

Subjectieve ervaring

Betere gemoedstoestand

Door een verhoogde stimulatie van de serotonerge receptoren kan psilocybine een breed scala aan gemoedstoestanden en ervaringen veroorzaken, variërend van positieve tot uitdagende ervaringen. Enkele veelvoorkomende aspecten van de subjectieve ervaring die voornamelijk tijdens de trip kunnen voorkomen zijn:

 1. Verhoogd gevoel van verbondenheid: Veel mensen ervaren een diep gevoel van verbondenheid met zichzelf, anderen en de natuurlijke wereld tijdens een psilocybine-ervaring. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van eenheid, empathie en liefde.

 2. Emotionele intensiteit: Psilocybine kan de emoties versterken en kan leiden tot intense gevoelens van verdriet, vreugde, geluk en verwondering.

 

Mede door de toevoeging psilocybine, een stof die op serotonine lijkt, kunnen depressieve symptomen veroorzaakt door serotonine-deficiëntie verdwijnen.

Minder ego

Met minder zelfbesef lijken de dingen meer verbonden omdat je minder snel onderscheid hoeft te maken tussen jezelf en de wereld om je heen. Als je met minder zelfbesef naar jezelf kijkt lijkt het soms alsof het gaat over iemand anders dan jijzelf. Vanuit deze gedachten is het vaak makkelijker om eerlijk over jezelf te praten zonder emotionele blokkade. Het zorgt dus voor openheid en dat kan een groot voordeel hebben voor de verwerking van het verleden maar ook voor gesprekstherapie, zelfonderzoek en persoonlijke groei.

Minder stress

Door een verhoogd gevoel van verbondenheid en meer acceptatie kunnen angsten en stress beter geaccepteerd worden waardoor het minder grip krijgt. Bij sterkere psilocybine sessies verdwijnt soms het zelfbesef volledig en dan speelt angst helemaal geen rol meer aangezien er geen zelfbescherming nodig is.

Nieuwe inzichten

Onder invloed van psilocybine gaat het brein op een andere manier werken dan je bent gewend. Er kunnen nieuwe inzichten en dwarsverbanden worden ontdekt. Van te voren is natuurlijk niet te bedenken hoe dit zal verlopen. Een bijkomend voordeel van dit soort sessies is dat nieuwsgierigheid wordt beloond en dat mensen veelal nieuwsgierig blijven naar zichzelf, anderen en de wereld to ver na de sessie.

Spiritualiteit

Sommige mensen rapporteren spirituele of mystieke ervaringen tijdens een psilocybine trip. Dit kan gepaard gaan met gevoelens van transcendentie, een gevoel van betekenis en verbondenheid met iets groters dan zichzelf. Op de manier hoe religie sommige mensen rust en vertrouwen kan geven, kan een spirituele ervaring ook meer rust en gezondheid opleveren.

Gezonde keuzes

Veel mensen die een diepere trip hebben meegemaakt op psilocybine ervaren het belang van een gezond lichaam en een gezonde omgeving. Door het beter zijn voor eigen lichaam, geest, de mensen en de omgeving kan de liefde toenemen die men voelt voor zichzelf en het universum. Dit kan bijdragen aan een verandering in perceptie, gezondheid en een beter leven.

De dosering psilocybine speelt een grote rol

De effecten van psilocybine tijdens de psilocybine therapie zijn wisselend en afhankelijk van uw persoonlijke gevoeligheid, karakter, de omgeving, gemoedstoestand, de toevoegingen en de dosering. Hoe hoger de dosering, des te meer kans op een hoge stimulatie van de serotonine receptor, genaamd de 5HT2a receptor. Door de hogere stimulatie van diverse receptoren ontstaan de effecten van psilocybine. De gradaties van effecten zijn verdeeld in verschillende triplevels.

Meer over psilocybine

Bij Triptherapie bieden we legale psilocybine-sessies aan door gebruik te maken van psilocybine-houdende magische truffels. Verder besteden we veel aandacht aan de voorbereiding op een psychedelisch sessie. Op basis van de intake maken we persoonlijke adviezen die kunnen helpen bij jouw specifieke doelstelling. De volgende onderdelen zijn standaard bij onze dienstverlening en worden door vele beschouwd als voordeel:

Psilocybine therapie bij Triptherapie

Bij Triptherapie bieden we legale psilocybine-sessies aan door gebruik te maken van psilocybine-houdende magische truffels. Verder besteden we veel aandacht aan de voorbereiding op een psychedelisch sessie. Op basis van de intake maken we persoonlijke adviezen die kunnen helpen bij jouw specifieke doelstelling. De volgende onderdelen zijn standaard bij onze dienstverlening en worden door vele beschouwd als voordeel:

Voor de psilocybine sessie

 • Screening op veiligheid op basis van de intake
 • Voedingsadvies ter voorbereiding van psilocybine-gebruik
 • Supplementenadvies om de neurochemie te verbeteren
 • Video- en leessuggesties die tot leven kunnen komen tijdens de sessie
 • Kleine opdrachten die kunnen helpen voorbereiden op de sessie

Tijdens de psilocybine sessie

 • Inleidend gesprek waarvan de besproken onderwerpen tot leven kunnen komen tijdens de piek
 • Verschillende afspeellijsten met behandelingsspecifieke muziek
 • Aromatherapie
 • Ruimte voor introspectie
 • Ervaren begeleiding
 • Aan huis bezoek is mogelijk
 • Gebruik van onze locaties is mogelijk

Na de psilocybine sessie

 • Ruimte om direct na de sessie na te bespreken
 • Tips voor herstel na de psilocybine-sessie worden verzonden per e-mail
 • Een integratiegesprek een aantal dagen na de sessie
 • Motiverende berichten om ook na de psychedelische sessie het succes te behouden

Contra-indicaties en intake

Hoewel psilocybine één van de meest veilige stoffen is die er zijn, kan helaas niet iedereen zomaar kiezen voor psilocybine therapie. De gevaarlijke combinaties zijn vooral die met psychoactieve medicatie en opioïden. Op de pagina van de intake staan de contra-indicaties vermeld zodat je zelf de eerste controle kunt uitvoeren. Na het invullen van de intake zullen wij ook nog een tweede controle uitvoeren. Vul bij voorkeur de intake in voor het reserveren van een sessie.

De privé psychedelische sessies​

In dit overzicht staan de prijzen vermeld voor zowel de individuele sessies als de duosessies met twee deelnemers. Het berekende tarief is op basis van de ervaringsniveau en/of scholing van de door jouw gekozen begeleider/therapeut.

De reservering van een duosessie of voor besloten groep gaat op naam van één hoofdboeker en extra deelnemers worden later toegevoegd aan de afspraak.

*Voor speciale sessies (LSD, psiloflora, psilohuasca) die langer duren dan MDMA of psilocybine geldt een toeslag 100.

Al onze psychedelische sessies zijn inclusief:

 • Persoonlijk advies op basis van de intake
 • Ondersteuning via de mail/chat/telefoon
 • Persoonlijk advies op basis van de intake
 • Automatische updates per mail
 • Voorgesprek psychedelische therapie
 • Psychedelische sessie met begeleiding*
 • Alle gebruikte materialen en aromatherapie
 • Nazorg en integratiegesprek

Begeleiders en tripzitters

JUNIOR

Guide
575 Duo: €1050
 •  
 •  

MEDIOR

>50 sessies
675 Duo: €1150
 • Janneke
 • Loes

SENIOR

>250 sessies
775 Duo: €1250
 • Marcel
 •  

Geschoolde therapeuten

Junior

THERAPEUT
675 Duo: €1200
 • Gijs
 • Sascha

MEDIOR

>50 sessies
875 Duo: €1400
 • Ronald
 •  

SENIOR

>250 sessies
975 Duo: €1500
 •  
 •  

Psilocybine therapie in groepsverband

Op regelmatige basis organiseren wij truffel ceremonies, waarbij deelnemers gezamenlijk gebruik maken van de spirituele en therapeutische effecten van de psilocybine die in magic truffels zit. Een andere optie is om zelf een groepje samen te stellen waarmee je een psilocybine ceremonie zou willen doen. Lees meer over deze mogelijkheden via de knoppen of boek een privé psilocybine sessie.

Veelgestelde vragen over psilocybine therapie

Psilocybine therapie is momenteel alleen legaal onder twee voorwaarden. Ten eerste moet er gebruikt worden gemaakt van truffels, die legaal zijn in Nederland. Verder mag de therapie niet bedoeld zijn om iemand medisch te behandelen.

Het is van te voren moeilijk in te schatten hoeveel psilocybine sessies iemand nodig heeft om de beoogde doelstelling te behalen. De meeste klanten doen over het algemeen één, twee of drie sessies. De eerste sessie is vaak de medium dosering en de tweede relatief vaak de hoge dosering.

Psilocybine therapie is een vorm van psychedelische therapie waarbij gesprekstherapie en psychedelica samenkomen. Verder behoren de voorbereiding en een integratie van de psilocybine-sessie toe aan de psilocybine therapie.

Psilocybine doet vrijwel niets in het brein. Nadat psilocybine wordt omgezet naar psilocine is het pas psychoactief. Psilocine bootst de werking van serotonine na door op ongeveer dezelfde recepteren activiteit te vertonen. Het zijn met name de 5Ht2a receptoren die worden geactiveerd, waardoor de prikkelgeleiding in het brein verandert. Doordat de prikkelgeleiding verandert zal staat van het brein veranderen naar iets wat lijkt om een dromerige staat.

Psilocybine kopen in Nederland is voor particulieren en bedrijven niet mogelijk. Psilocybine staat namelijk op lijst 1 van de Opiumwet en is daardoor enkel te verkrijgen met vrijwaring voor onderzoek. Bij de psilocybine therapie die wij aanbieden zijn psychedelica inbegrepen en hoef je dus niet zelf psilocybine of andere psychedelica in te kopen.

Wij komen bijna in heel Nederland op huisbezoek. We hebben meerdere tripsitters en psychologen verdeeld over Nederland met elk een eigen werkgebied. Verder hebben we eigen locatie in Schiedam en gaan we de komende jaren extra locaties inzetten.

Op dit moment vergoeden zorgverzekeraars psychedelische therapie niet. Vooralsnog wordt psychedelische therapie nog gezien als coaching onder invloed van een genotsmiddel. Wij verwachten dat psychedelische onder bepaalde voorwaarden pas in 2025/2026 deels vergoed zal worden. Tegen die tijd zullen meer onderzoeken zijn afgerond en kunnen zorgverzekeraars minder afhoudend zijn.

Om gewenning/tolerantie te voorkomen is een pauze van twee weken aanbevolen. We adviseren echter na hoger gedoseerde psilocybine sessies om ten minste 4 weken de tijd te nemen om de ervaring te verwerken en om dan pas te gaan beoordelen of een nieuwe sessie nut heeft.

Psilocybine wordt steeds vaker onderzocht als potentieel middel tegen depressie. Dee onderzoeksresultaten zijn veelbelovend. Uit een recente studie kwam naar voren dat psilocybine een ontstekingsremmende functie heeft op het brein, wat kan helpen bij depressiebehandelingen.