Zoek
Sluit dit zoekvak.

Nieuwe werkingsmechanisme psilocybine ontdekt: Ontstekingsremmer in het brein

Een nieuwe studie heeft aangetoond dat de anti-depressieve effecten van psilocybine mogelijk deels te wijten zijn aan de ontstekingsremmende werking ervan binnen de hersenen. Deze interessante studie biedt ons verder inzicht in hoe psilocybine de symptomen van depressie effectief kan verlichten door te werken op verschillende pathways in de hersenen die ontsteking reguleren. Hoewel de exacte werkingsmechanismen nog niet volledig begrepen zijn, biedt dit onderzoek een veelbelovende mogelijkheid voor toekomstige verkenning en ontwikkeling van psilocybine-gebaseerde behandelingen voor depressie. Het is van cruciaal belang dat we blijven onderzoeken en begrijpen op welke manieren psilocybine en andere natuurlijk voorkomende stoffen kunnen bijdragen aan geestelijke gezondheid en welzijn, terwijl we blijven zoeken naar nieuwe en innovatieve manieren om de toenemende prevalentie van mentale gezondheidsaandoeningen wereldwijd aan te pakken.
7dd79906-db8d-46e2-b0c9-4b83508ebf22

Nieuw onderzoek naar psilocybine uit 2023

Recent onderzoek (publicatiedatum 07 september 2023) toont aan dat psilocybine op lange termijn verbeteringen kan veroorzaken in het immuunsysteem van gezonde personen. Depressie wordt door steeds meer specialisten gezien als een gevolg van ontstekingsreacties. Het verminderen van ontstekingsproducten kan bij depressie en angstklachten dan ook bijdragen en herstel. In het recente onderzoek is ten opzichte van de placebo-groep significante verandering gemeten van de ontstekingsmarkers TNF-α, IL-6 en CRP.

Ontsteking is de natuurlijke reactie van het lichaam op letsel of infectie. Maar wanneer deze te lang aanhoudt kan het schade toebrengen. Bij langdurig hoge ontstekingswaarden worden mensen depressief. Depressiviteit kan personen aanzetten tot het veranderen van locatie en omstandigheden. Evolutionair gezien is depressie dus een voordeel omdat het veranderen van omstandigheden kan leiden door meer gezondheid.

Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat er een verband bestaat tussen ontstekingsprocessen in het lichaam en depressie. Verschillende ontstekingsmarkers zijn in verband gebracht met depressie, waaronder TNF-alfa, IL-6 en CRP. Dit zijn exact de ontstekingsmarkers waar psilocybine een goede invloed op heeft. We zullen per ontstekingsmarker meer uitleg geven

TN-alfa en psilocybine

TNF-alfa, voluit tumor necrose factor-alfa, is een cytokine dat een belangrijke rol speelt in de ontstekingsreactie van het lichaam. Het wordt geproduceerd door verschillende soorten cellen in het immuunsysteem en werkt onder andere als een signaalmolecuul om ontstekingscellen naar de plaats van infectie te lokken. TNF-alfa kan ook de expressie van andere ontstekingsbevorderende genen verhogen en zo de ontstekingsreactie versterken.

Een van de manieren waarop psilocybine werkt, is door het reguleren van de ontstekingsreactie in het lichaam. De laatste studie heeft aangetoond dat psilocybine kan leiden tot een vermindering van de productie van pro-inflammatoire cytokines zoals TNF-alfa. Dit kan een belangrijk mechanisme zijn voor de anti-depressieve en anti-angst effecten van psilocybine, omdat een overmatige productie van TNF-alfa in verband wordt gebracht met depressie en angst. Bovendien heeft psilocybine ook een directe invloed op de immuuncellen die TNF-alfa produceren. Verder is aangetoond dat psilocybine de activiteit van deze immuuncellen kan verminderen, waardoor de productie van TNF-alfa wordt verminderd en de ontstekingsreactie in het lichaam wordt geremd.

CRP en psilocybine

CRP, of C-reactive protein, is een natuurlijk ontstekingsmarker die toeneemt als reactie op ontsteking en letsel in het lichaam. Verhoogde niveaus van CRP worden in verband gebracht met verschillende gezondheidsproblemen, waaronder hart- en vaatziekten, artritis en auto-immuunziekten, depressie en angstklachten.

Het nieuwe onderzoek suggereert dat psilocybine mogelijk ontstekingsremmende eigenschappen heeft en CRP-niveaus in het lichaam potentieel kan verlagen tot ver na de sessie.

psilocybine bij ontstekingen

IL-6 en psilocybine

IL-6 staat voor Interleukine-6, ook een cytokine, en is eiwit dat signaaloverdracht tussen cellen regelt. Het speelt een belangrijke rol in het immuunsysteem en ontstekingsprocessen in het lichaam. IL-6 wordt geproduceerd door verschillende soorten cellen, zoals witte bloedcellen en epitheelcellen.

Wanneer het immuunsysteem geactiveerd wordt door bijvoorbeeld bacteriën, virussen oxidatieprocessen of lichaamsvreemde eiwitten, wordt de productie van IL-6 verhoogd. Dit helpt het lichaam om de infectie te bestrijden.

Echter, een overproductie van IL-6 kan ook schadelijk zijn. Dit kan leiden tot chronische ontstekingsziekten zoals reumatoïde artritis of inflammatoire darmziekten. Daarnaast is er ook een verband tussen een verhoogde IL-6-productie en psychische stoornissen zoals depressie en angst. Dit komt doordat IL-6 de bloed-hersenbarrière kan passeren en zo invloed heeft op de hersenfunctie.

Het recente onderzoek heeft aangetoond dat psilocybine de productie van IL-6 kan verminderen. Deze studie toonde aan dat psilocybine de productie van pro-inflammatoire cytokines, waaronder IL-6, verminderde, zelfs op de lange termijn. Dit kan mogelijk verklaren waarom psilocybine effectief kan zijn bij de behandeling van depressie, angst en posttraumatische stressstoornis (PTSS).

De cortisolpiek

Cortisol is het stresshormoon die tevens het immuunsysteem onderdrukt. Tijdens de metingen van het besproken onderzoek (Zie afbeelding hierboven) stijgt de hoeveelheid cortisol tijdens het begin van de sessie waarna het richting de baseline gaat. Deze cortisolpiek heeft deels te maken met de spanning die men heeft voor een psychedelische trip, aangevuld met de noodzakelijke reactie om het immuunsysteem te manipuleren. Dit verklaard waarom sommige personen het begin van de psilocybine-trips als spannend ervaren. Als tegenreactie kan de verhoogde activiteit op de serotonine-receptoren, met name de 5HT2a variant, alsmede andere receptoren zorgen voor een staat van tevredenheid. Hierdoor zal de stress kunnen wegvallen.

Minder glutamaat in de hippocampus

De hippocampus is een belangrijk deel van de hersenen dat betrokken is bij geheugen en emotie. Glutamaat is een neurotransmitter die hierbij een rol speelt, maar een teveel aan glutamaat kan leiden tot overprikkeling van de hersencellen, wat geassocieerd is met angst en depressie. Dit komt omdat glutamaat de N-methyl-D-aspartaat (NMDA)-receptoren activeert, die in overmaat kunnen leiden tot neurotoxiciteit.

Psilocybine kan helpen om deze disbalans tussen glutamaat en TNF-alfa te herstellen. Psilocybine kan de expressie van TNF-alfa remmen en kan ook de activiteit van de NMDA-receptor moduleren, waardoor de overprikkeling van de hersencellen wordt verminderd. Dit kan leiden tot een vermindering van angstklachten en depressie.

Het verlagen van TNF-alpha heeft volgens het recente onderzoek een correlatie met een verlaagde hoeveelheid glutamaat in de hippocampus. In theorie kan psilocybine dus via de verlaging van TNF-alfa glutamaat verlagen met als voordeel dat het angst en depressie remt. Echter kan de correlatie ook andersom worden geïnterpreteerd; psilocybine verlaagd de activiteit van glutamaat en daardoor ook  TNF-alfa. 

We schreven eerder ook een bericht over glutamaat in de hippocampus en hoe dat een een invloed kan hebben op het beleven van een negatieve ervaring tijdens psychedelische sessies. Lees meer over de rol van glutamaat en hoe GABA kan helpen via de knop.

Samenvatting van het onderzoek

Het onderzoek toonde een verlaging van TNF-α aan tijdens de psilocybine-sessie. Verder lieten IL-6 en CRP na zeven dagen een aanzienlijke afname zien in vergelijking met de placebogroep. De deelnemers merkten na psilocybine langdurige positieve effecten. Bovendien correleerde een grotere daling van IL-6 en CRP-niveaus na een week met een betere gemoedstoestand en sociaal gedrag. Door de productie van de ontstekingsmarkers te verminderen, verlicht psilocybine niet alleen mogelijk de ontstekingsreacties, maar versterkt het ook gevoelens van verbondenheid en positief welzijn.

Psilocybine werkt op meer manieren

Dit artikel omschrijft slechts voor een klein gedeelte hoe psilocybine werkt. Andere zaken zijn bijvoorbeeld het verhogen van BDNF, neuroplasticiteit, spirituele ervaringen en meer. Maak gebruik van de knoppen hieronder om meer te leren over de effecten van psilocybine.