Het oude advies over psilocybine combineren met antidepressiva

Over het algemeen wordt de combinatie van psychedelica zoals psilocybine, MDMA en LSD met psychoactieve medicatie afgeraden. In een aantal gevallen kan de combinatie slecht zijn voor de gezondheid en in andere gevallen is het vanuit voorzichtigheid. Tijdens het invullen van de intake via onze site kwam deze melding tegen:

Let op! Vul het onderstaande formulier in indien je niet één van de volgende contra-indicaties hebt.

– Zwangerschap
– Schizofrenie
– Borderline
– Psychose gevoeligheid (of verleden met psychose)
– Ernstige Bloeddruk/hartklachten
– Hersenbloedingen

Verder kunnen de onderstaande medicijnen niet worden gecombineerd met psychedelica:

SSRI, SNRI, TCA en MAO remmers (serotonerge medicatie)
– Lithium
– Benzodiazepinen (Valium, Oxazepam, XANAX e.d.)
– Hart en bloeddrukmedicatie
– Opoïden (tramadol, morfine en codeïne)

* Stop nooit zomaar met uw medicatie maar overleg met de arts
die u die medicatie voorschrijft. In sommige gevallen kunt u afbouwen en dan twee weken na afbouwen alsnog het formulier invullen en uw traject starten.

Volgens onderstaande schema hebben we voorheen de combinatie van SSRI en psilocybine afgeraden omdat het de werking zou verminderen en de uitkomsten onvoorspelbaar zouden worden.

psychedelica combineren met drugs en medicatie -Psilocybine en antidepressiva
Psilocybine i.c.m. SSRI heeft een verminderende werking

SSRI en psilocybine

Uit nieuwe onderzoeken komt nu naar voren dat het combineren van SSRI en psilocybine wel op een veilige manier kan. Uit de schematische resultaten kan je opmaken dat er niet zo veel verschil zit tussen Placebo met psilocybine en Escitalopram met psilocybine. Over het algemeen kan je wel stellen dat er net meer effect wordt bereikt als er geen SSRI wordt gebruikt en dat de werking van psilocybine ook eerder op gang komt zonder SSRI. Verder is er geen verschil in de toename van BDNF, de neurotrofine die zorgt voor neuroplasiticiteit. De afvlakking van emoties door de SSRI kan er tevens voor zorgen dat negatieve en positieve gevoelens minder sterk worden ervaren en dat kan een voor- en nadeel zijn.

Lees hier het volledige onderzoek

ssri psilocybine -Psilocybine en antidepressiva

SSRI dus niet meer eerst afbouwen voor een psychedelische sessie?

De noodzaak van het afbouwen van SSRI is er dus niet echt. In het verleden hebben we een hoop personen geholpen nadat ze de SSRI hadden afgebouwd. Een groot aantal van deze personen zijn na de sessie gestopt met de medicatie en dat lijkt ons beter dan doorgaan met het medicijngebruik. Vanaf nu mag je dus zelf kiezen of je doorgaat met het gebruik van SSRI of dat je de psychedelische sessie aangrijpt om te proberen medicijnvrij te leven. Indien je de medicatie wilt afbouwen, vraag dan aan jouw behandelend arts hoe je dat het beste in jouw geval kunt afbouwen. Wij laten vanaf juni 2022 dus ook mensen toe die SSRI door blijven gebruiken.

SSRi vs Psychedelica -Psilocybine en antidepressiva
De verschillende manieren waarom SSRI en psychedelica werken via de serotonine receptoren.

Een opsomming van de antidepressiva en psilocybine als combinatie

Hieronder sommen we op wat de huididige stand van zaken is (april 2023) omtrent het gebruik van psilocybine en antidepressiva zoals SSRI SNRI, MAOI en TCA.

Psilocybine en SSRI/SNRI

De laatste onderzoeken tonen dus aan dat het gebruik van SSRI (citalopram, escitalopram, fluoxetine (Prozac), fluvoxamine, paroxetine (Seroxat) en sertraline (Zoloft)) en SNRI (venlafaxine (Efexor XR) en duloxetine (Cymbalta)) geen gevaarlijke interacties oplevert als het met psilocybine wordt gebruikt. Toch hebben deze medicijnen een beetje invloed op de werking van psilocybine. Onder invloed van SSRI/SNRI lijken de effecten van psilocybine iets af te nemen en worden de emoties/gevoelens minder intens.

Psilocybine en MAOi

Hoewel MAOi, zoals fenelzine (Nardil) en tranylcypromine, niet veel meer voorkomen kunnen ze wel sterk psilocybine beïnvloeden. Het wordt vooralsnog afgeraden deze medicijnen te combineren met psychedelica zoals psilocybine omdat MAOi voorkomen dat psychedelica en serotonine worden afgebroken. Buiten het feit om dat psilocybine veel sterker werkt in combinatie met MAOi wordt de kans op het serotoninesyndroom zodanig verhoogd dat het wordt afgeraden.

Psilocybine en TCA

De combinatie van psilocybine en TCA’s (amitriptyline, clomipramine, desipramine, dosulepine, doxepine, imipramine, maprotiline en nortriptyline) wordt vooralsnog afgeraden wegens een gebrek aan onderzoek. De werking van TCA lijkt op de werking van een SSRI en we verwachten dat in de toekomst er onderzoeken worden gepubliceerd dat de combinatie wel mogelijk wordt geacht. Voor diegenen die niet het onderzoek willen afwachten wordt aangeraden om advies in te winnen bij de behandelend arts. Wellicht is afbouwen of veranderen naar een SSRI een mogelijkheid.

Een psilocybine sessie ondergaan?

Je kan je aanmelden voor onze dienstverlening via de intake. Wij controleren dan of je veilig een sessie kan doen en we geven een advies over de dosering. Daarna is het mogelijk om een datum te reserveren voor jouw sessie.

Start hier de intake