Psychedelische therapie bij PTSS

Psychedelische therapie met psilocybine en MDMA is volgens diverse onderzoek effectief bij de behandeling van Post Traumatische Stress Stoornis (PTSS). Psilocybine is de psychoactieve stof in paddo’s en heeft een bewustzijnsveranderend effect op het brein. MDMA is een stof die de afgifte van oxytocine en serotonine activeert, wat positieve emoties en gevoelens van veiligheid en verbondenheid oproept. Beide stoffen kunnen helpen om de angst- en pijnreacties die gepaard gaan met PTSS te verminderen. Tijdens de sessie kan de deelnemer vaak in een diepe staat van bewustzijn raken, waardoor hij/zij in staat is om “los te komen” van de traumatische ervaring. De aanwezige begeleiding kan dan helpen om het trauma te verwerken en te begeleiden naar een staat van emotionele genezing en groei.

Psilocybine of MDMA bij PTSS

De meeste psychologen kiezen eerder voor MDMA dan psilocybine bij de behandeling van PTSS omdat het makkelijker te begeleiden is. MDMA werkt in op het beloningssysteem in en zorgt voornamelijk voor gevoelens van welzijn, euforie en verbondenheid. Degene die de MDMA gebruikt blijft positief en emotioneel stabiel tijdens de sessie en is voor de therapeut makkelijker om mee om te gaan.

Het begeleiden van een psilocybine therapie om PTSS te behandelen is voor de beginnende behandelaar moeilijker omdat het minder voorspelbaar is. Tevens vergt een psilocybine-sessie wat meer voorbereiding zoals het in balans brengen van neurotransmitters en een informatieve voorbereiding.

Door de verschillende werking van MDMA en psilocybine kunnen ze ook naar behoefte worden gebruikt. Sommige personen met PTSS zouden meer baat kunnen hebben bij psilocybine en anderen weer bij MDMA.

Wanneer kies je voor MDMA of psilocybine?

Psilocybine therapie

Psilocybine therapie kan een voordeel bieden bij de behandeling van PTSS. Vooral als depressie ook een rol speelt kan psilocybine effectiever zijn. Psilocybine therapie kan helpen om de emoties en gedachten van de patiënt opnieuw te interpreteren en kan de verwerking van traumatische ervaringen vergemakkelijken.

Psilocybine kan helpen om emotionele blokkades los te maken zodat de sessie een uitlaatklep wordt met sterke emoties waarbij een staat van tevredenheid en verbinding zorgt voor een veilig gevoel.

Bij psilocybine therapie ontstaat er tijdens de piek van de sessie tevens ruimte voor een ervaring die niet in woorden is uit te drukken. Dit is vooral handig voor mensen die met gedachten en gesprekken niet verder komen met de verwerking van het trauma.

Een ander voordeel van psilocybine zijn de hallucinaties. Tijdens sommige sessies kunnen er inzichten ontstaan door de getoonde visuele effecten in gang worden gezet.

MDMA therapie

De keuze voor MDMA therapie kan je maken als er wordt gevoelt dat er een blokkade is om over het trauma te praten en/of te denken. Normaal gesproken hebben mensen met PTSS moeite om over traumatische ervaringen te praten, omdat ze angst, stress en angstgevoelens ervaren. MDMA kan deze symptomen verminderen, waardoor ze emotioneel meer openstaan voor het bespreken van hun ervaringen. Het zorgt er ook voor dat het limbisch systeem beter samenwerkt met het frontale deel (verantwoordelijk voor taal en logica). Dit maakt het gemakkelijker voor patiënten om nieuwe inzichten te krijgen en emotionele littekens te integreren in hun gebruikelijke dagelijkse ervaringen. Dit alles kan leiden tot meer succesvolle therapie en minder psychische problemen bij mensen die lijden aan PTSS.

Een andere reden om voor een MDMA sessie te kiezen is dat mensen met PTSS relatief vaker bang zijn voor de visuele effecten van psilocybine. Bij sommige psilocybine sessies kunnen er beelden zijn van het trauma die als oké of onprettig worden ervaren.