Zoek
Sluit dit zoekvak.

Psilocybine bij angstklachten

Psilocybine kan helpen bij diverse angstklachten zoals sociale angst. Maar is psilocybine hier het beste middel voor?
Psilocybine therapie

Psilocybine en de amygdala

Psilocybine staat bekend om zijn therapeutische effecten bij mensen met depressie en diverse angstklachten zoals sociale angst en PTSS. Onderzoekers denken dat dit komt omdat de stof de emotionele responsiviteit in de hersenen helpt te herstellen. De amygdala speelt daar een rol in. De amygdala is een deel van onze hersenen dat helpt bij het verwerken van emotionele reacties, waaronder angst. Onderzoekers hebben ontdekt dat psilocybine de activiteit in de rechter amygdala verhoogt. Dit zou betekenen dat psilocybine personen tijdelijk gevoeliger worden voor angsten en positieve emoties. In theorie is het sterker ervaren van angsten niet handig voor personen met angstklachten, maar vanwege de werking van psilocybine kan het brein in een tevreden staat bevinden. De hogere emotionele beleving kan door de staat van tevredenheid een hogere emotionele acceptatie bewerkstelligen. Zodra mensen met angstklachten zich meer tevreden voelen bij lichte angst, kan de angst al zodanig verminderen dat de extreme klachten uitblijven. De toename van emotionele responsiviteit kan tevens leiden naar het ervaren van zowel de negatieve als positieve elementen van het leven.

Psilocybine angst en amygdala

Psilocybine tegen angst volgens onderzoek

Er wordt momenteel zeer veel onderzoek gedaan naar de werking van psilocybine bij diverse angstklachten. Over het algemeen worden de succespercentages van psychedelische therapie geschat op 70% en is afhankelijk van de therapie, het middel en (de ernst van) de klachten. We geven hieronder een paar voorbeelden waarvan de resultaten reeds bekend zijn.

Sociale angst

Er is bewijs dat suggereert dat psilocybine empathogene en prosociale effecten kunnen hebben. In het geval sociale angst wordt veroorzaakt door een laag zelfbeeld kan psilocybine middels meer zelfacceptatie en de lagere mate van zelfbewustzijn sociale interacties makkelijker maken.

PTSS

Er zijn aanwijzingen dat psilocybine de groei van nieuwe neuronen en synapsen in de hippocampus bevordert, een hersengebied dat betrokken is bij het vormen van herinneringen. De verhoogde neuroplasticiteit kan helpen angstklachten te verminderen.

Existentiële angst

Wegens de spirituele ervaringen kan psilocybine de existentiële angstklachten en eindelevensangst verminderen. Psilocybine verminderde de door  patiënten beoordeelde depressieve stemming, angst en doodsangst. Tevens verhoogde het de de levenskwaliteit, levensbetekenis en optimisme.

Soms meer angst na een bad trip

Na sommige psilocybine-trips ervaart een klein gedeelte van de gebruikers meer angst dan voor psilocybine-gebruik. Deze verhoogde angstklachten na een trip kan meerdere oorzaken hebben. Personen die aangeven een bad trip te hebben gehad geven na verloop van tijd vaak aan dat ze alsnog hebben geleerd van de bad trip en dat het een moeilijke les is geweest. Een klein gedeelte houd er nog enkele weken tot maanden angst aan over.

Het voorkomen van een bad trip is belangrijk en de belangrijke punten zijn redelijk bekend. Het zorgen voor een veilige omgeving met begeleiding reduceert de kans op een bad trip al drastisch. Verder toont onderzoek aan dat het verlagen van glutamaat in de hippocampus en het verhogen van GABA de kans op een bad trip nog verder verlaagt. Een goede voorbereiding is dus belangrijk. Lees meer over bad trips en GABA kan helpen via de onderstaande knoppen

Alternatieven die beter werken bij angststoornissen

Hoewel de kans op negatieve na effecten bij een psilocybine sessie met voorbereiding en begeleiding kan het gebeuren dat angstklachten kunnen toenemen. Wij merken op dat slechts enkele klanten per jaar na een psilocybine sessie juist meer last heeft van angstklachten dan de beoogde verbetering. Dit is voornamelijk zo bij  personen met de diagnose gegeneraliseerde angststoornis. Een enkeling met long-Covid gaf aan meer angst te hebben dan voor de sessie. Hoewel psilocybine voor de meeste mensen met deze klachten een voordeel kan zijn, is het raadzaam om stil te staan dat soms ook achteruitgang kan voorkomen.

Voor de groep mensen met gegeneraliseerde angststoornis en zware PTSS-symptomen is het naar onze mening verstandig om te bekijken of er een alternatief is. Eén van de alternatieven die wij aanbieden is een MDMA sessie. MDMA therapie bij PTSS is volgens onderzoek zeer succesvol gebleken met eveneens een succespercentage van rond de 70%. Als bijkomend voordeel worden en bijna to geen bijwerkingen vermeld of extra angstklachten na de MDMA sessies. MDMA therapie voelt dus als een veiligere keuze bij heftige angstklachten. Meer informatie over MDMA als therapie:

Ons advies en second opinion

Bij Triptherapie hebben we reeds meer dan 2000 personen geholpen met diverse klachten zoals depressie, verslaving en diverse angstklachten. Aan iedere klant vragen we om de intake in te vullen zodat we contra-indicaties kunnen opsporen. Indien wij contra-indicaties opsporen zoals medicijngebruik of psychische aandoeningen die niet samen kunnen met psychedelica, geven wij dit aan. Het komt namelijk geregeld voor dat een psychedelische sessie onverantwoord zou zijn.

Bij complexe aanmeldingen kunnen wij soms niet een goed oordeel vellen over de veiligheid van een sessie en vragen we de klant contact op te nemen met eigen arts/psychiater. Tevens is het raadzaam om een second opinion aan te vragen bij de eigen zorgspecialist in geval van extremiteiten. Wil je bij ons een psychedelische sessie? Vul dan vrijblijvend de intake in.